Beer advocaten

John Beer

Advocaat

 ‘Het is voor mij altijd een voor de hand liggende keuze geweest om in letselschadezaken alleen voor slachtoffers op te treden. Zij voeren een ongelijke strijd tegen een professionele partij, zoals een verzekeraar, die over meer kennis, ervaring en middelen beschikt om de eigen belangen te beschermen. Goede rechtshulp kan die ongelijkheid nivelleren en voor een rechtvaardige uitkomst zorgen.’

Studie
Universiteit van Amsterdam,
afgestudeerd in 1976

Advocaat sinds

1977

Lidmaatschappen 

APILPEOPILALA en AAJ

Nevenfuncties

Mediator

Lid Board of Governors van de American Association for Justice AAJ

Voorheen:

President van de Europese vereniging van letselschadeadvocaten PEOPIL (2016-2021). Zie ook het interview met Angela van Leeuwen.

Coördinator van de European Exchange Group Product Liability, Pharmaceutical and Mass Tort van PEOPIL (tot 2016)

Voorzitter van de International Practice Section van AAJ 2011-2013

Lid van het College van Afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten 2002-2008

Oprichter en voorzitter van ASP 1997-2009

Onderscheidingen

Op 2 juni 2017 was John Beer 40 jaar advocaat en werd hij benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau. Deze Koninklijke onderscheiding werd hem uitgereikt door Burgemeester Eberhard van der Laan. Zie ook hier.

Op 29 maart 2018 werd de Dekenprijs door de Amsterdamse Orde van Advocaten uitgereikt aan John Beer. Deze eervolle prijs van de beroepsgroep ontving hij uit handen van de Deken
mr. Pieter van Regteren Altena, die hem toesprak

Bij zijn afscheid als President van PEOPIL in 2021 ontving hij de Personal Injury Lawyer of the Year Award en werd hij tevens erelid van de organisatie.

Tijdens het jaarcongres van AAJ dat in 2009 in San Francisco werd gehouden, werd aan John Beer door de President van AAJ de International Trial Lawyer Leadership Award uitgereikt. Klik hier voor het interview dat Angela van Leeuwen met hem had.

Erelid van de vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade (ASP).

Overzicht publicaties

Turbulente tijden voor Onderzoeksraad

5 februari 2020 | John Beer

Het jaar is bijzonder slecht begonnen voor de Nederlandse Onderzoeksraad. Eerst was het de rechtbank in Den Haag die op 8 januari 2020 oordeelde dat de raad na het vliegtuigongeval dat in 1992 in Faro plaatsvond, onvoldoende zorgvuldig heeft gerapporteerd.  

 

Weersomstandigheden werden ten onrechte als de hoofdoorzaak aangewezen, terwijl fouten van de piloten niet voldoende waren belicht. Dat leidde tot de beslissing dat de Staat deels aansprakelijk is voor de schade die de slachtoffers door die onzorgvuldige rapportage hebben geleden.  

 

Vervolgens kwam de New York Times op 20 januari 2020 met kritische vragen over het rapport van de Onderzoeksraad over de crash - met het vliegtuig van Turkish Airlines - die in 2009 bij Schiphol plaatsvond. De raad zou fabricagefouten van vliegtuigfabrikant Boeing onvoldoende hebben benoemd en dat zou dan weer onder druk van de Amerikanen zijn gebeurd. 

Grote belangen

Dit is niet goed voor de Onderzoeksraad en niet goed voor het publieke vertrouwen dat na een ramp in het oordeel van die raad moet kunnen bestaan. Het spreekt voor zich dat grote belangen betrokken zijn bij de uitkomst van een ramponderzoek. Hierdoor is begrijpelijk dat door betrokkenen geprobeerd wordt om die uitkomst te beïnvloeden.  

 

Bij een onderzoek na een vliegramp kunnen de luchtvaartmaatschappij, de plaatselijke autoriteiten en vliegtuigfabrikant betrokken zijn. Ieder kan daarbij een eigen belang hebben.  

 

Vertrouwen op onafhankelijk oordeel

Het is de taak van de raad om tot een onafhankelijk en correct oordeel te komen. Dat is vooral van belang voor de enige belanghebbenden die nooit bij het onderzoek betrokken zijn: de slachtoffers of hun nabestaanden. Zij moeten op het oordeel van de raad kunnen vertrouwen en dat oordeel moet niet in een kwaad daglicht gesteld kunnen worden. Het is van het grootste belang dat het vertrouwen in de Onderzoeksraad waar nodig wordt hersteld.

 

Amsterdam, 6 februari 2020

 

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met de auteur, John Beer

 

Meer blogs