Beer advocaten

Beer Internationaal

9 oktober 2019 | Mirella Hartman

Toeristische perikelen

Het leuke van het zijn van letselschadeadvocaat is dat je lid kunt worden van PEOPIL¹: een vereniging van letselschadeadvocaten² uit allerlei landen. Het leuke van PEOPIL is dat dit onderscheid geen rol speelt. Binnen PEOPIL staan de neuzen, ook die van de Britten, dezelfde kant op: wij zijn Europeanen die graag van elkaar leren om het in eigen land nog beter te doen voor onze cliënten.

Daarvoor worden jaarlijks een stuk of drie congressen georganiseerd: één algemeen congres en de overige congressen hebben een specifieker thema. Gericht op (grensoverschrijdende) verkeersongevallen, productaansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid en letsel van toeristische aard. Voor dat laatste onderwerp reisde ik in mei van dit jaar naar Frankfurt. Aldaar deed een Spaanse collega ons het volgende uit de doeken.

Voedselvergiftigingen

Opmerkelijk waren de cijfers die we in dit kader kregen voorgeschoteld. Spanje zou volgens een Britse krant koploper zijn met het oplopen van een voedselvergiftiging, ook al hebben ze meer sterrenrestaurants dan in het Verenigd Koninkrijk. Hoe was dat te verklaren?

Welnu, enige tijd geleden werd het Spaanse rechtssysteem op grote schaal met fraude geconfronteerd: een door Britten geëxploiteerde ‘claimambulance’ reed rond om toeristen ertoe aan te zetten antibiotica in de apotheek te kopen en na terugkomst via een onlineformulier van dit bedrijfje een vordering in te dienen in verband met voedselvergiftiging. De bon van de aankoop van de antibiotica werd als bewijs gebruikt. Aanvankelijk werden die vorderingen gehonoreerd, totdat het begon op te vallen. De bende werd ontmaskerd en rechters zijn erg terughoudend geworden in het toekennen van een schadevergoeding, ook in gerechtvaardigde gevallen. Waarvoor dank aan deze oplichters.

Entertainment

Maar de toerist blijkt goed beschermd als er op ander vlak in Spanje iets misgaat, bijvoorbeeld tijdens het door een hotel georganiseerde spel ‘stoelendans’. Toen er nog één stoel over was waarom twee spelers ‘vochten’, trok de mannelijke speler de stoel weg op het moment dat de muziek stopte en de ander, een vrouw, net wilde gaan zitten. Zij viel op de grond en liep daardoor ernstig letsel aan haar rug op. Het hotel en haar verzekeraar wezen naar de man als degene die de schade zou moeten vergoeden. Uiteraard is hij aansprakelijk, maar het gerechtshof van Coruna bepaalde dat ook het hotel aansprakelijk was voor de schade. Het hotel had deze activiteit immers georganiseerd ten voordele van zichzelf, want de omzet aan de bar leed er bepaald niet onder. In zo’n geval dient het hotel er alles aan te doen om dit soort ongevallen te voorkomen, zoals het geven van duidelijke instructies, een spelleider aanstellen, dronken deelnemers uitsluiten van deelname etc. Doet het hotel dat niet, dan draait het ook op voor de schade die de gasten lijden. Het is overigens naar Nederlands recht ook denkbaar dat een dergelijke vordering wordt toegewezen, zij het dat het kennelijk een stuk saaier is in Nederlandse hotels, want in de Nederlandse rechtspraak is niet snel een dergelijke zaak te vinden.

Na de nodige Frankfurters met groene saus en appelwijn stapte ik weer een beetje wijzer (en gezond) in de trein richting Amsterdam. 

Amsterdam, 10 oktober 2019

 

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met Mirella Hartman.

 

 


¹ Pan European Organisation of Personal Injury Lawyer: www.Peopil.com.

² Eigenlijk kan iedereen die geïnteresseerd is lid worden: ook wetenschappers en studenten.