Beer advocaten

18.02.2020 | Gastcollege Irene Timmermans aan Rijksuniversiteit Groningen

Irene Timmermans gaf op 17 februari jl. een gastcollege aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als onderwerp ‘Slachtoffers en derden’. Het gastcollege werd georganiseerd door de Vakgroep Privaatrecht, onder begeleiding van Arvin Kolder als coördinerend docent.

Het onderwerp ‘derdenschade’ werd uitgediept, waarbij o.a. werd gesproken over kosten die door derden worden gemaakt ten behoeve van het slachtoffer, de schade van nabestaanden van het slachtoffer of de werkgever van het slachtoffer.

Ook werd gesproken over een eigen vorderingsrecht van derden op basis van geleden affectieschade. Per 1 januari 2019 bestaat een wettelijke grond voor vordering van affectieschade.