Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Arbeidsongevallen

Door een ongeval op het werk kan letsel- of overlijdensschade ontstaan. De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van de werknemer. Die zorgplicht houdt in dat moet worden aangetoond dat alle nodige maatregelen zijn getroffen om een arbeidsongeval te voorkomen. Deze zorgplicht heeft de werkgever ook tegenover ondergeschikten die zonder arbeidsovereenkomst werkzaamheden verrichten. Er zijn geen omstandigheden die een werkgever van de zorgplicht kunnen ontslaan. Heeft de werkgever niet aan de zorgplicht voldaan dan is hij aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die de werknemer als gevolg van het arbeidsongeval lijdt. 

In sommige gevallen is geen sprake van direct letsel als gevolg van een ongeval op de werkvloer, maar openbaren zich pas veel later klachten. Denk aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS), asbestziekten (met name mesothelioom) of RSI. Daarover vindt u meer informatie onder beroepsziekten.

Klanten aan het woord