Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Procesadvies

Het buitengerechtelijke traject (de fase waarin partijen tot onderlinge afspraken proberen te komen) kan stroef verlopen of in een patstelling belanden. Op een bepaald moment zal de belangenbehartiger - in overleg met het slachtoffer - een beslissing moeten nemen over het alternatief: een gerechtelijke procedure. Slachtoffers (en hun belangenbehartigers) kunnen in die situatie behoefte hebben aan een procesadvies om de haalbaarheid van een procedure te kunnen beoordelen, voordat zij besluiten de behandeling van de zaak over te dragen aan een advocaat. Beer advocaten beschikt over ruime ervaring met procedures, van de rechtbank tot aan de Hoge Raad. Wij zijn daarom in staat de haalbaarheid van standpunten ten aanzien van rechtsvragen of schadeomvang in een procedure te beoordelen. En niet onbelangrijk: het komt regelmatig voor dat door een procesadvies van Beer advocaten de verzekeraar alsnog overstag gaat. Een procedure is dan niet meer nodig.

 

Klanten aan het woord