Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Schijns
 

Arlette Schijns

‘Juist slachtoffers van letselschade hebben door hun kwetsbare positie belang bij een goede advocaat, die evenwicht kan brengen in de discussie met de aansprakelijke partij. Ik wil graag mijn ervaring en expertise op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en procesrecht aanwenden voor degenen die dat het hardst nodig hebben. Ik ben een toegewijde advocaat, strijdbaar en vasthoudend, waar nodig.’ 


CV Arlette Schijns

Studie

Radboud Universiteit Nijmegen,
afgestudeerd in 1999

Advocaat sinds

2001

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 

Grotius Academie

Lidmaatschappen 

LSAVASRNVvPNJV

Nevenfuncties

Bestuurslid Stichting Grotius Academie (sinds november 2017)

Redacteur Tijdschrift Vergoeding Personenschade (sinds november 2017)

Hoofddocent Burgerlijk Recht Beroepsopleiding Advocatuur (sinds november 2017)

7 december 2017: Voordracht over de mogelijkheden tot een beroep op de opzetclausule bij aansprakelijkheidsverzekeringen in geval van een misdrijf, Erasmus Universiteit

Docent Grotius Academie, onderwerp ‘Vergoeding van personenschade in het strafproces’

Onderzoeker Vrije Universiteit, Amsterdam Centre for Comprehensive Law, met steun van het Fonds Slachtofferhulp: het onderzoek richt zich op de positie van slachtoffers van strafbare feiten (sinds november 2014)

Docent Beroepsopleiding Advocatuur (sinds januari 2014)

Lid Kwaliteitscommissie Vereniging Letselschade Advocaten/LSA (sinds 2013)

Mede-auteur Handboek Personenschade, 'Aansprakelijkheid voor personen' (sinds 2011)

Docent voor diverse juridische opleidingsinstituten en voor beroepsgenoten (sinds 2009)

Lezingen

Spreker op het symposium van LANGZS over het onderwerp ‘Affectieschade: staat normering in de weg aan erkenning?’ (2015)

Spreker op het symposium van de Vereniging voor Vrouw en Recht over 'Discriminatie in de letselschadeafhandeling' (2014)

Spreker op het symposium van gemeentejuristen over 'Behoorlijk omgaan met schadeclaims' (2012)

Overzicht publicaties

Arlette Schijns

Smile_Arlette_.jpg