Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
2Banner_2_Rijksmuseum_brug.png - Blog Mirella Hartman: recht van de rijkste
 

Mirella Hartman

Partner

‘Ik ben bevlogen en praktisch. Het menselijke en maatschappelijke aspect aan dit vak spreekt me aan. Maar ik houd ook van de inhoud van het vakwerk. Graven, analyseren en creatief denken om de grenzen van het recht op te rekken: dat boeit me al meer dan 30 jaar en ik heb er nog steeds geen genoeg van.’


CV Mirella Hartman

Studie

Rijksuniversiteit Leiden,
afgestudeerd in 1989

Advocaat sinds

1990

Mediator sinds

2018

MfN geregistreerd mediator (sinds 2018)

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 

Grotius Academie

Lidmaatschappen 

ASPLSAPEOPIL

Nevenfuncties

Lid van de Kascommissie van de Amsterdamse Orde van Advocaten (sinds 2018)

Member of the board of the Pan-European Organization of Personal Injury Lawyers (PEOPIL) 2014 - heden

Voorheen:

Redacteur Handboek Personenschade, onderdeel Medische aansprakelijkheid van 2005 - 2014

Docent 'Medische aansprakelijkheid' 2006 en 2012, interne opleiding SRK

Lid redactie-adviesraad Nieuwsbrief Personenschade van 2005 - 2012

Eindredacteur Nieuwsbrief Personenschade, een maandelijkse uitgave van Kluwer: 1997 - 2004

Lezing 'Medisch Tuchtrecht' op 17 december 2003 voor sociaal verzekeringsrechtadvocaten in OSR-verband

Docent Basiscursus Letselschade, onderdeel 'Medische aansprakelijkheid' bij de OSR te Utrecht van 1999 tot en met 2002

Docent Basiscursus Letselschade 'Praktische inleiding verkeersaansprakelijkheid' bij de OSR te Utrecht van 1995 tot en met 1998

Deelnemer focusgroepbijeenkomst maart 2006 in kader van het zogenoemde WODC-onderzoek (Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum Ministerie van Veiligheid en Justitie) die onder leiding van prof. Mr. A.J. Akkermans van de VU plaats had, teneinde in kaart te brengen wat slachtoffers en hun naasten van het aansprakelijkheidsrecht verwachten en waarmee deze verwachting samenhangen. Deelname was erop gericht om input vanuit de praktijk te verkrijgen en had plaats in het kader van het wetsvoorstel Affectieschade

Deelnemer IWMD-bijeenkomsten. Interdisciplinaire Werkgroep Medische Deskundigen: het leveren van input uit de praktijk over controversiële onderwerpen

* 2007 over de 'patiëntenkaart'

* 2008 over de 'vraagstelling bij medische fouten'

Adviseur projectgroep GOMA 2009/2010: Redactie concept Gedragscode openheid medische fouten, welke gedragscode per medio 2010 van kracht is

Mirella Hartman

Letselschade advocaat Mirella Hartman

Blog Mirella Hartman: recht van de rijkste

Auteur: Mirella Hartman

smile Mirella 2

De toegang tot het recht moet beter, zei onlangs ombudsman Reinier van Zutphen in Nieuwsuur.

Medische fout

Zijn betoog zag vooral op de rechtsverhouding tussen burger en overheid, maar ditzelfde doel geldt ook voor de burger die het wil opnemen tegen het ziekenhuis waar hij schade heeft opgelopen. Het aantonen van een medische fout is echter lastig, daar gaat veel werk in zitten: medische dossiers worden opgevraagd, minutieus uitgeplozen en besproken met de medisch adviseur. Vervolgens moet de juridische vertaalslag gemaakt worden. Dit alles kost tijd. En tijd kost geld, dat door het slachtoffer in eerste instantie zelf betaald moet worden. En dit is nog maar het begin. Als een verzekeraar van een ziekenhuis niet meteen aansprakelijkheid aanvaardt, zal er op financieel vlak nog veel meer geïnvesteerd moeten worden, bijvoorbeeld om een rapport van een medisch deskundige te verkrijgen dat als bewijsmiddel zal kunnen dienen. Die deskundige moet uiteraard ook betaald worden.

Deskundigenrapport

Ook mensen die in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand moeten een financieel offer maken. Weliswaar behoeven zij niet in te staan voor het honorarium van hun advocaat, maar de medisch adviseur moet wel door hen betaald worden en ook een medisch deskundige, die de laatste jaren steeds duurder is geworden. Kon je vroeger nog met een - in dit kader bij de Raad voor Rechtsbijstand - te verkrijgen gunstige lening van € 3.000 uit de voeten, tegenwoordig kost een dergelijk deskundigenrapport al snel minimaal € 5.000. 

In mijn eigen praktijk stuitte ik onlangs weer op de onmacht van een minder gefortuneerde cliënt. In een zaak werd gezamenlijk een deskundigenrapport verkregen met een voor mijn cliënt gunstige inhoud over het handelen van de arts. Toch wil de verzekeraar van het ziekenhuis de fout niet erkennen, maar slechts bekijken of de zaak te regelen is. Voor mijn cliënt betekent dit dat hij vooralsnog de kosten van het deskundigenrapport zelf dient te dragen en die waren niet mis: ruim € 9.000. Betaal dat maar eens van een ‘bijstandsuitkering’.

(Deelgeschil)procedure

Ga dan naar de rechter, zou je denken. Maar ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want een gerechtelijke procedure brengt zelfs met een gunstig rapport toch een dusdanig financieel risico met zich dat dit afschrikt. En het ziekenhuis zal in een dergelijk geval al snel met een eigen deskundigenrapport verweer voeren, waar het wél de financiële middelen voor heeft. Verkregen doordat ook mijn cliënten belasting betalen die ten goede komt aan ziekenhuizen.

Ziekenhuis betaalt

Het is een sombere conclusie, maar zonder onuitputtelijke financiële middelen is het moeilijk een genuanceerde medische aansprakelijkheidszaak te winnen. De toegang tot de rechter in medische aansprakelijkheidszaken zou gelet op de huidige financieringsstructuur van een ziekenhuis al een beetje verbeterd kunnen worden door te bepalen dat het ziekenhuis altijd het - in onderling overleg of via de rechter - tot stand gekomen deskundigenrapport volledig dient te betalen!

Amsterdam, 1 juli 2021

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met de auteur, Mirella Hartman.