Beer advocaten

Symposium: Grootschalige schadeclaims in het strafproces

Op 10 oktober 2023 vindt het symposium 'Grootschalige (internationale) schadeclaims in het strafproces: beste praktijken en vragen voor de wetgever aan de hand van het MH-17 proces' plaats.

Tijdens dit symposium wordt onder andere stilgestaan bij de positie van de benadeelden die zich in de strafprocedure voegden om schadevergoeding te eisen. Vragen die onder meer aan bod komen zijn: hoe kunnen benadeelden zich het best presenteren richting OM en de strafrechter? Op welke manier organiseert de strafrechter de behandeling van grootschalige schadeclaims en wanneer zal een claim verwezen worden naar de civiele procedure? Daarnaast wordt aandacht besteed aan de internationale aspecten van de zaak en wordt ingegaan op de verhouding tussen het strafprocesrecht en het internationaal privaatrecht. Tot slot wordt gezocht naar lessen voor de toekomst. 

Het symposium wordt georganiseerd door Arlette Schijns, Cathalijne van der Plas (JahaeRaymakers advocaten), Thom Dieben Jr. (JahaeRaymakers advocaten) en Aukje van Hoek (Universiteit van Amsterdam). Meer informatie over dit symposium en de inschrijving vindt u via deze link