Beer advocaten

Alternatieve geschilbeslechting: waardevol of wassen neus?

Vorige week was onze advocaat en mediator August Van te gast bij de zevende aflevering van LetseLab. De vraag die centraal stond was: ‘Alternatieve geschilbeslechting: waardevol of wassen neus?’

Onder leiding van presentator Tom van ’t Hek werd over dat thema gediscussieerd met tafelgasten August Van (Beer advocaten), Geertruid van Wassenaer (Van Wassenaer Wytema), Rob Vissers (NH1816) en Aernout Santen (Centramed).

De belangrijkste vormen van alternatieve geschilbeslechting werden op een rij gezet: een driegesprek, mediation en het bindend advies van de Kamer Langlopende Letselschadezaken. Daarnaast kwam ook de mogelijkheid van het niet-bindend advies aan bod. Elke methode heeft zijn eigen kenmerken en voordelen. Het kiezen van de juiste vorm hangt af van verschillende factoren, zoals de aard en complexiteit van het geschil en de manier waarop partijen zich in het geschil opstellen. Er ligt een belangrijke taak voor de belangenbehartiger om te bepalen welke benadering het meest geschikt is voor de specifieke situatie.

Tot slot rees de vraag of mediation in letselschadezaken na een bepaalde periode verplicht gesteld zou moeten worden. Met name in zaken die een tijd lang stilstaan of zijn vastgelopen, kan het volgens voorstanders nuttig zijn om partijen te dwingen een constructief gesprek met elkaar aan te gaan en te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Tegenstanders vrezen echter dat partijen bij verplichte mediation terughoudender zullen zijn met het delen van hun behoeftes en belangen en er onvoldoende inzet zal zijn om tot een oplossing te komen.

Bent u benieuwd geworden naar dit onderwerp? Bekijk dan de volledige aflevering via deze link.