Beer advocaten

16.01.2019 | Onderzoeksrapport naar de rol van de slachtofferadvocatuur gepubliceerd, met Arlette Schijns als co-auteur

Onlangs werd het rapport met de titel ‘Slachtofferadvocatuur, de rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven’ openbaar gemaakt. Arlette Schijns werkte en schreef mee aan dit onderzoek.

Een korte samenvatting van de bevindingen:

‘Dit rapport, dat in opdracht van het WODC is uitgevoerd door VU en NSCR, doet verslag van een empirisch onderzoek naar de rol van de slachtofferadvocatuur bij het verwezenlijken van slachtofferrechten. Het gaat specifiek om de rol van de slachtofferadvocaat bij het verwezenlijken van de rechten van een slachtoffer van een misdrijf. Uit het onderzoek blijkt dat de slachtofferadvocatuur een belangrijke speler is om de rechten van het slachtoffer te verwezenlijken. De slachtofferadvocatuur heeft bijvoorbeeld een grote/aanzienlijke rol in het verhalen van de schade  in complexe zaken, het verkrijgen van toegang tot het dossier en het toevoegen van documenten aan het dossier.

Naast de bijdrage aan het verwezenlijken van de slachtofferrechten, heeft de slachtofferadvocatuur twee overkoepelende toegevoegde waarden: de toga draagt bij aan empowerment van slachtoffers tijdens de zitting en de slachtofferadvocatuur garandeert, als enige betrokkene in de strafrechtketen, een partijdige en onafhankelijke belangenbehartiging. Een uitkomst van het onderzoek is ook dat voor een adequate behartiging van de belangen van slachtoffers een ruimere vergoeding en een vroegtijdige doorverwijzing naar de slachtofferadvocatuur belangrijk is.’

Het rapport zal een rol gaan spelen bij het beleid van de minister over de gesubsidieerde rechtsbijstand.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u mailen naar schijns@beeradvocaten.nl.