Beer advocaten

10.04.2019 | Lezingen Arlette Schijns over schadeverhaal bij misdrijven

Op vrijdag 5 april jl. was Arlette Schijns te gast bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor een lezing over ‘De visie op schadeverhaal bij misdrijven’. De discussie die gevoerd werd, betrof de vraag: moet dat schadeverhaal lopen via de overheid, het strafproces of via het verzekeringsrecht?

De laatste optie – via het verzekeringsrecht – wordt door Arlette Schijns betoogd in haar promotieonderzoek. Zie hierover ook meer in een artikel van haar hand in TVP van november 2018.

Op 24 september a.s. zal Arlette Schijns spreken op het symposium ‘Misdrijfschade’. Dit symposium wordt georganiseerd door Erasmus School of Law, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.