Beer advocaten

09.07.2019 | Bijdrage Arlette Schijns aan rapport Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Arlette Schijns werkte mee aan het rapport ‘Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering’, dat aan de Tweede Kamer is aangeboden. In haar bijdrage gaat Arlette Schijns in op de positie van het slachtoffer in het strafproces van andere Europese landen (zie pagina 453-487). De publicatie past in het lopende promotieonderzoek van Arlette Schijns naar de mogelijkheden van schadeverhaal voor slachtoffers van misdrijven.