Beer advocaten

10.07.2019 | Publicatie Arlette Schijns over first partyverzekering voor verkeersongevallen in Verkeersrecht

Deze week verscheen in het tijdschrift Verkeersrecht een publicatie van Arlette Schijns over de first partyverzekering voor verkeersongevallen. De publicatie bouwt voort op de lezing die Arlette Schijns gaf tijdens het 12e Gronings Letselschadecongres op 1 oktober 2018. In de bijdrage bespreekt Schijns de onmiskenbare voordelen van een schadeafwikkeling via een first partyverzekering. Maar ook plaatst zij - tegen de achtergrond van de functies van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en tegen de achtergrond van de materiƫle en immateriƫle behoeften van slachtoffers - kritische kanttekeningen bij dit alternatieve schadevergoedingsmechanisme. Door een blik te werpen op het Zweedse model van verkeersverzekering geeft zij aan hoe aan deze kritiek tegemoet kan worden gekomen.

Arlette Schijns publiceerde eerder al over de mogelijkheid van een first partyverzekering als vergoedingsmechanisme voor misdrijfschade. Zie ook haar artikel in TVP.