Beer advocaten

11.07.2019 | Bijdrage Arlette Schijns aan artikel in Letselschadenews

Arlette Schijns werkte mee aan het artikel ‘De rol van de advocatuur in de bijstand van slachtoffers van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven’ in Letselschadenews.