Beer advocaten

Bojan Dekker

Advocaat / partner

'Ik ben steeds op zoek naar rechtvaardigheid. Die zoektocht neem ik nogal serieus en ik kan mij voorstellen dat dit mij bij wederpartijen soms het predicaat drammerig, principieel en weinig toegeeflijk oplevert. Tegelijkertijd: er is altijd ruimte voor humor tussen de bedrijven door. De focus in mijn praktijk is steeds meer op procederen komen te liggen. Voor een belangrijk deel gaat het om grootschalige procedures over schade als gevolg van defecte producten of milieuvervuiling.’

Studie
Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit van Amsterdam,
afgestudeerd in 1996

Advocaat sinds
1998

Grotius specialisatieopleiding Personenschade 
Grotius Academie

Lidmaatschappen 
ASPLSAWAAPEOPILVereniging voor Sport en Recht, VVMA, AAJ en RVK

Nevenfuncties
Vicevoorzitter van de International Practice Section van AAJ (2013-medio 2014 en vanaf medio 2023)
Lid van de Raad van Advies van WAA (begin 2012-eind 2015)
Secretaris van de International Practice Section van AAJ (medio 2012-medio 2013)
Voorzitter van WAA (medio 2007-eind 2011)

Rechtsgebiedenregister
Bojan Dekker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het rechtsgebied 'letselschaderecht' geregistreerd.

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.