Beer advocaten

Recht van de rijkste

29 juni 2021 | Mirella Hartman

De toegang tot het recht moet beter, zei onlangs ombudsman Reinier van Zutphen in Nieuwsuur.

Medische fout

Zijn betoog zag vooral op de rechtsverhouding tussen burger en overheid, maar ditzelfde doel geldt ook voor de burger die het wil opnemen tegen het ziekenhuis waar hij schade heeft opgelopen. Het aantonen van een medische fout is echter lastig, daar gaat veel werk in zitten: medische dossiers worden opgevraagd, minutieus uitgeplozen en besproken met de medisch adviseur. Vervolgens moet de juridische vertaalslag gemaakt worden. Dit alles kost tijd. En tijd kost geld, dat door het slachtoffer in eerste instantie zelf betaald moet worden. En dit is nog maar het begin. Als een verzekeraar van een ziekenhuis niet meteen aansprakelijkheid aanvaardt, zal er op financieel vlak nog veel meer geïnvesteerd moeten worden, bijvoorbeeld om een rapport van een medisch deskundige te verkrijgen dat als bewijsmiddel zal kunnen dienen. Die deskundige moet uiteraard ook betaald worden.

Deskundigenrapport

Ook mensen die in aanmerking komen voor kosteloze rechtsbijstand moeten een financieel offer maken. Weliswaar behoeven zij niet in te staan voor het honorarium van hun advocaat, maar de medisch adviseur moet wel door hen betaald worden en ook een medisch deskundige, die de laatste jaren steeds duurder is geworden. Kon je vroeger nog met een - in dit kader bij de Raad voor Rechtsbijstand - te verkrijgen gunstige lening van € 3.000 uit de voeten, tegenwoordig kost een dergelijk deskundigenrapport al snel minimaal € 5.000. 

In mijn eigen praktijk stuitte ik onlangs weer op de onmacht van een minder gefortuneerde cliënt. In een zaak werd gezamenlijk een deskundigenrapport verkregen met een voor mijn cliënt gunstige inhoud over het handelen van de arts. Toch wil de verzekeraar van het ziekenhuis de fout niet erkennen, maar slechts bekijken of de zaak te regelen is. Voor mijn cliënt betekent dit dat hij vooralsnog de kosten van het deskundigenrapport zelf dient te dragen en die waren niet mis: ruim € 9.000. Betaal dat maar eens van een ‘bijstandsuitkering’.

(Deelgeschil)procedure

Ga dan naar de rechter, zou je denken. Maar ook dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want een gerechtelijke procedure brengt zelfs met een gunstig rapport toch een dusdanig financieel risico met zich dat dit afschrikt. En het ziekenhuis zal in een dergelijk geval al snel met een eigen deskundigenrapport verweer voeren, waar het wél de financiële middelen voor heeft. Verkregen doordat ook mijn cliënten belasting betalen die ten goede komt aan ziekenhuizen.

Ziekenhuis betaalt

Het is een sombere conclusie, maar zonder onuitputtelijke financiële middelen is het moeilijk een genuanceerde medische aansprakelijkheidszaak te winnen. De toegang tot de rechter in medische aansprakelijkheidszaken zou gelet op de huidige financieringsstructuur van een ziekenhuis al een beetje verbeterd kunnen worden door te bepalen dat het ziekenhuis altijd het - in onderling overleg of via de rechter - tot stand gekomen deskundigenrapport volledig dient te betalen!

Amsterdam, 1 juli 2021

Heeft u vragen over dit blog, dan kunt u contact opnemen met de auteur, Mirella Hartman.

 

Meer blogs