Beer advocaten

Strafproces MH17

In september 2021 werden de zittingen inzake het MH17-strafproces hervat. Alle zittingen waren live te volgen en terug te kijken via: https://www.courtmh17.com/zittingsdagen-2022.html.

Gedurende een periode van een aantal weken getuigden ongeveer 100 nabestaanden over de impact van de vliegramp op hun levens. Op 8 november 2021 oefende de laatste groep nabestaanden hun spreekrecht uit. Ons kantoor stond de nabestaanden bij in deze voor hen loodzware periode. Tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan deze zittingsdagen werden de nabestaanden zo goed mogelijk voorbereid op wat hen te wachten stond. Zo konden ze alvast kijken in de zittingszaal.

Hoewel het spreekrecht in Nederland al langer tot de mogelijkheden bestaat, is er nog niet eerder in deze vorm en aantallen gebruik van gemaakt. In zoverre is dit een historisch moment in de ontwikkeling van de slachtofferrechten in het Nederlandse strafproces. Voor nabestaanden is het ongelofelijk belangrijk om de mogelijkheid te hebben om het woord te nemen tijdens de zitting en de impact van het neerhalen van MH17 op hun leven met de rechters, maar ook publiekelijk te delen. De nabestaanden mogen tijdens het uitoefenen van hun spreekrecht ook ingaan op hun visie op het strafbare feit, de schuldvraag en de straf van de verdachten.

De ervaring leert dat rechters veel belang hechten aan de verhalen van de nabestaanden en de schriftelijke verklaringen, maar dat dit ook een belangrijke rol kan spelen in de traumaverwerking van de nabestaanden.

In november 2021 werd de zitting hervat en op 8 december 2021 werden de vorderingen tot schadevergoeding nader toegelicht. 

In de week van 20 december 2021 ging het Openbaar Ministerie tijdens het requisitoir uitvoerig in op de gebeurtenissen die hebben geleid tot het neerhalen van MH17, de rol van de verdachten daarbij, en de onderbouwing van de tenlastelegging. Ook formuleerde het Openbaar Ministerie op 22 december 2021 de strafeis: levenslange gevangenisstraf voor de vier verdachten. Het Openbaar Ministerie ging ook in op de – namens de nabestaanden – ingediende vorderingen en nam deze vrijwel geheel over. De zitting werd hervat op 7 maart 2022. Voor de planning van de zittingen zie verder: https://www.om.nl/onderwerpen/mh17-vliegramp.

Lees hier het interview in letselschade.nu van april 2021 waarin Arlette Schijns uitgebreid ingaat op het MH17-proces en het dubbelinterview met Arlette Schijns en Maarten Kunst in de nieuwsbrief van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma.

Als u meer informatie wenst over de rechtsbijstand van Beer advocaten in de MH17-zaak, kunt u contact opnemen met Arlette Schijns via telefoonnummer +31206732199 of via e-mail luchtvaartteam1@beeradvocaten.nl.