Beer advocaten

Publicatie Arlette Schijns: 'Naar een evenwichtig compensatiestelsel misdrijfschade'

Vorige maand publiceerde Arlette Schijns een nieuw artikel in het tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade. In het artikel bespreekt zij de aanbevelingen van de commissie Donner ter verbetering van het compensatiestelsel voor slachtoffers van strafbare feiten en werkt zij twee denkrichtingen uit voor een toekomstige herstructurering van dit stelsel.

De eerste denkrichting komt neer op het herpositioneren van het Schadefonds Geweldsmisdrijven, dat aan de voorkant van het stelsel een first suplier zou kunnen worden van (gedeeltelijke) compensatie, met verhaal op de dader via het strafproces. 

In de tweede denkrichting zou de overheid als systeemverantwoordelijke, in aanvulling op het publieke compensatiesysteem, kunnen aansturen op de ontwikkeling van meer compenastiemogelijkheden via de private verzekeringsmarkt.  

Het volledige artikel is te lezen via deze link