Beer advocaten

Waar kunnen we u mee helpen?

Strafrecht

Beer advocaten staat slachtoffers en nabestaanden bij in ernstige gewelds- en zedenmisdrijven (EGZ-zaken), zoals levensdelicten, aanslagen, omvangrijke zedenzaken, ernstige mishandelingen en verkeersmisdrijven. In deze zaken, waarbij naast een groot emotioneel belang vaak ook een groot financieel belang speelt, wordt een slachtoffer of nabestaande vaak geconfronteerd met een wirwar aan procedures en moeilijkheden.

Arlette Schijns en Irene Timmermans vormen het EGZ-team van Beer advocaten en kunnen het slachtoffer en de nabestaande weer een eigen stem geven en voor hun belangen opkomen. Zij procederen in zowel strafzaken als in civiele zaken. Zij zijn als geen ander op de hoogte van de rechten van een slachtoffer en kunnen daarbij voor een slachtoffer of nabestaande opkomen. Ook hebben zij expertise om complexe schadevorderingen op te stellen en te analyseren en beschikken zij over een uitgebreid netwerk van deskundigen die zo nodig ingeschakeld kunnen worden.

Het EGZ-team van Beer advocaten procedeert ook in cassatiezaken over de vordering van de benadeelde partij en voert procedures over schokschade. Ook kunnen zij bijzondere curators bijstaan in zaken waarin een minderjarige slachtoffer is geworden van een misdrijf waar een van beide (stief)ouders de verdachte is.

Beer advocaten heeft onder andere opgetreden in de volgende bekende zaken:

  • Verkeersmisdrijven met ernstig letsel of overlijden tot gevolg
  • Procedures rondom het Marengo-proces

Klanten aan het woord