Beer advocaten

Vliegramp Malaysia Airlines MH17

Op donderdag 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer bij de grens van Rusland en Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om. Het verdriet van de nabestaanden is onbeschrijfelijk en het onbegrip en de boosheid zijn groot. De vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie verantwoordelijk is, staat hierbij centraal.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft op 13 oktober 2015 haar onderzoeksrapport uitgebracht. Daaruit blijkt dat de crash is veroorzaakt door de ontploffing van een raketkop, afgevuurd vanaf een BUK-raketsysteem vanuit het oostelijke gedeelte van Oekraïne. Verder heeft de Onderzoeksraad geconcludeerd dat Oekraïne al vóór 17 juli 2014 voldoende aanleiding had om uit voorzorg het luchtruim boven het oostelijke gedeelte van Oekraïne te sluiten. Hoewel het rapport geen uitsluitsel geeft over de aansprakelijkheid voor deze vliegramp, geeft het wel antwoorden op een aantal vragen van nabestaanden die lange tijd onbeantwoord bleven. 

Op basis van het toepasselijke Verdrag van Montreal, hadden nabestaanden twee jaar de tijd om een vordering in te dienen bij Malaysia Airlines. De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij is per passagier beperkt tot een bedrag van ongeveer € 130.000 als zij bewijst dat haar niets te verwijten valt. Als zij dat niet kan bewijzen, is de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij onbeperkt. Beer advocaten stelt zich op het standpunt dat Malaysia Airlines niet kan bewijzen dat haar geen verwijt valt te maken. De schadevergoedingen die zij heeft moeten betalen, zijn daarom niet gelimiteerd tot € 130.000 per passagier. Beer advocaten heeft nabestaanden van 100 slachtoffers van de ramp vertegenwoordigd in de afhandeling van hun schade met Malaysia Airlines. Het luchtvaartteam van Beer advocaten heeft inmiddels met Malaysia Airlines minnelijke regelingen weten te bereiken voor de nabestaanden. Dit schadevergoedingstraject is nu dan ook afgerond.

Op dit moment verricht Beer advocaten, met behulp van haar internationale netwerk, een onderzoek naar de mogelijkheden om ook andere partijen dan Malaysia Airlines aansprakelijk te stellen. In dat kader is er in november 2018 namens de nabestaanden een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De klacht is inmiddels formeel in behandeling genomen door het EHRM. Naar verwachting zal deze procedure jaren duren. Lees hier ook ons persbericht over de reactie van Rusland op deze klacht. Ook heeft het kabinet besloten Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te dagen vanwege zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17, middels een zogenaamde ‘statenklacht’.

Ondertussen heeft het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek verricht met als uiteindelijk doel de berechting van de daders. Op basis van het JIT-rapport heeft het Openbaar Ministerie besloten vier verdachten strafrechtelijk te vervolgen voor het neerhalen van het vliegtuig. Het strafproces startte op 9 maart 2020 en vindt plaats bij de rechtbank Den Haag (locatie Schiphol). Tot op heden is geen van de verdachten verschenen, maar hebben zich wel twee advocaten gesteld voor één van de verdachten, namelijk Pulatov. De rechter oordeelde dat de dagvaarding bij alle verdachten rechtsgeldig is betekend en dat de zaak tegen verdachte Pulatov op tegenspraak wordt behandeld en dat aan de niet-verschenen verdachten verstek wordt verleend. Dat betekent dat de zaak tegen alle vier verdachten kan worden voortgezet. Naar verwachting zal het strafproces lange tijd in beslag nemen. Daarbij zal de aandacht in de eerste periode uitgaan naar de beoordeling en uitvoering van onderzoekswensen van het Openbaar Ministerie en de verdediging. Op 7 juni 2021 is de inhoudelijke behandeling van het strafdossier gestart. In september 2021 hebben de nabestaanden gebruik gemaakt van hun spreekrecht. Pas eind 2021 kwam men toe aan de bespreking van de ten laste gelegde feiten, kort gezegd: het neerhalen van vlucht MH17 en de moord op alle 298 inzittenden en het laten verongelukken van het vliegtuig. Naar verwachting zullen de pleidooien van de verdediging begin 2022 volgen. Meer informatie over de planning van de rechtbank is hier te vinden:
https://www.courtmh17.com/zittingsdagen-2022.html.

Beer advocaten werkt met een speciaal samengesteld team aan de MH17-zaak. Daarbij treedt Arlette Schijns als gemachtigde op in het strafproces namens de nabestaanden en Christa Wijnakker in het proces bij het EHRM (Europees Hof voor de Rechten van de Mens).

Als u meer informatie wenst over de rechtsbijstand van Beer advocaten in de MH17-zaak, kunt u contact opnemen met Arlette Schijns en Christa Wijnakker via telefoonnummer 
+31206732199 of via e-mail luchtvaartteam1@beeradvocaten.nl

Voor meer actualiteiten, zie nieuwsberichten en Beer advocaten op Twitter en luchtvaartongevallen.