Beer advocaten

aansprakelijkheidsrecht
& letselschade
aansprakelijkheidsrecht & letselschade
Nl En
logo Beer advocaten - Letselschade Advocaat
 

Vliegramp Malaysia Airlines MH17

Op donderdag 17 juli 2014 stortte vlucht MH17 van Malaysia Airlines neer bij de grens van Rusland en Oekraïne. Alle inzittenden, onder wie 196 Nederlanders, kwamen om. Het verdriet van de nabestaanden is nog steeds onbeschrijfelijk en het onbegrip en de boosheid zijn groot. De vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie verantwoordelijk is, staat hierbij centraal.

De eerste bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wezen op een externe oorzaak van de vliegramp. De Onderzoeksraad heeft op 13 oktober 2015 een definitief rapport uitgebracht. Daaruit blijkt dat de crash is veroorzaakt door de ontploffing van een raketkop, afgevuurd vanaf een BUK-raketsysteem vanuit het oostelijke gedeelte van Oekraïne. Verder heeft de Onderzoeksraad geconcludeerd dat Oekraïne al vóór 17 juli 2014 voldoende aanleiding had om uit voorzorg het luchtruim boven het oostelijke gedeelte van Oekraïne te sluiten. Hoewel het rapport geen uitsluitsel geeft over de aansprakelijkheid voor deze vliegramp, geeft het wel antwoorden op een aantal vragen van nabestaanden die lange tijd onbeantwoord bleven. 

Op basis van het toepasselijke Verdrag van Montreal, hadden nabestaanden twee jaar de tijd om een vordering in te dienen bij Malaysia Airlines. De aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij is per passagier beperkt tot een bedrag van ongeveer € 130.000 als zij bewijst dat haar niets te verwijten valt. Als zij dat niet kan bewijzen, is de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij onbeperkt. Beer advocaten stelt zich op het standpunt dat Malaysia Airlines niet kan bewijzen dat haar geen verwijt valt te maken. De schadevergoedingen die zij heeft moeten betalen, zijn daarom niet gelimiteerd tot € 130.000 per passagier. Beer advocaten heeft nabestaanden van 100 slachtoffers van de ramp vertegenwoordigd in de afhandeling van hun schade met Malaysia Airlines. Het luchtvaartteam van Beer advocaten heeft inmiddels met Malaysia Airlines minnelijke regelingen weten te bereiken voor de nabestaanden. Dit schadevergoedingstraject is nu dan ook afgerond.

Op dit moment verricht Beer advocaten, met behulp van haar internationale netwerk, een onderzoek naar de mogelijkheden om ook andere partijen dan Malaysia Airlines aansprakelijk te stellen. In dat kader is er in november 2018 namens de nabestaanden een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). De klacht is inmiddels formeel in behandeling genomen door het EHRM. Naar verwachting zal deze procedure jaren duren. Lees hier ook ons persbericht over de reactie van Rusland op deze klacht. Ook heeft het kabinet besloten Rusland voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) te dagen vanwege zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17, middels een zogenaamde ‘statenklacht’.

Ondertussen heeft het Joint Investigation Team (JIT) onderzoek verricht met als uiteindelijk doel de berechting van de daders. Op basis van het JIT-rapport heeft het Openbaar Ministerie besloten vier verdachten strafrechtelijk te vervolgen voor het neerhalen van het vliegtuig. Het strafproces startte op 9 maart 2020 en vindt plaats bij de rechtbank Den Haag (locatie Schiphol). Op de eerste twee zittingsdagen is geen van de verdachten verschenen, maar hebben zich wel twee advocaten gesteld voor één van de verdachten, namelijk Pulatov. De rechter oordeelde dat de dagvaarding bij alle verdachten rechtsgeldig is betekend en dat de zaak tegen verdachte Pulatov op tegenspraak wordt behandeld en dat aan de niet-verschenen verdachten verstek wordt verleend. Dat betekent dat de zaak tegen alle vier verdachten kan worden voortgezet. Verder kenden de eerste twee zittingsdagen een informatief en inventariserend karakter, waarbij de gang van zaken in kaart werd gebracht en een eerste planning werd gemaakt. Ook heeft de officier van justitie ter zitting de tenlastelegging voorgedragen. Kort gezegd: het neerhalen van vlucht MH17 en de moord op alle 298 inzittenden en het laten verongelukken van het vliegtuig. Vervolgens las de officier van justitie op een indrukwekkende wijze de namen op van alle 298 slachtoffers.

Op maandag 31 augustus 2020 werd het strafproces vervolgd. Arlette Schijns heeft namens het team van advocaten van nabestaanden, het Rechtsbijstandsteam, het woord mogen voeren. Ook heeft zij vragen van de rechtbank beantwoord met betrekking tot de slachtofferrechten van de nabestaanden in het strafproces. Het ging hierbij onder andere over het spreekrecht en de mogelijkheid van het indienen van een vordering tot schadevergoeding. Beluister hier het BNR-interview met Arlette Schijns en bekijk het interview met Marco Zwagerman in de tv-uitzending van Op1

Naar verwachting zal het strafproces lange tijd in beslag nemen.

Als u meer informatie wenst over de rechtsbijstand van Beer advocaten in de MH17-zaak, kunt u contact opnemen met Arlette Schijns, Marco Zwagerman en Christa Wijnakker via telefoonnummer +31206732199 of via e-mail luchtvaartteam@beeradvocaten.nl. 

Voor meer actualiteiten, zie nieuwsberichten en Beer advocaten op Twitter en luchtvaartongevallen.